Gør det nemt at øge arbejdslysten som team

af | apr 7, 2021

“Alle har ret til….”, lød starten på en reklame for nogle år siden.

Om alle virkelig har ret til et fedt køkken, vil jeg lade andre om at vurdere. Men når det gælder om at arbejde med trivsel, mener jeg faktisk, at det bør alle både have mulighed for og ret til, samt tage ansvar for.

Der er store menneskelige gevinster for den enkelte i at trives på jobbet – og tilsvarende store omkostninger ved mistrivsel. Vi kender alle til, hvor meget fx en problematisk arbejdsrelation, trækker tråde ind i vores liv og velbefindende som helhed.

Arbejdsglæde, trivsel, arbejdslyst

Der er også store gevinster for arbejdspladser i at have motiverede og engagerede medarbejdere, der trives og derfor bidrager til virksomhedens mål, produktivitet og bundlinje.

Og endelig er der store samfundsmæssige gevinster i, at hele samfundets konkurrencekraft øges, når kreativitet og produktivitet går hånd i hånd med trivsel og arbejdslyst.

”God arbejdslyst” er mere end en hilsen, men hvad er arbejdslyst?

”God arbejdslyst” er kendt som en hilsen, man sender sine kolleger eller andre med på vejen. Men hvad er arbejdslyst egentlig? Og er det det samme som arbejdsglæde? Arbejdsglæde er en følelse, der kan komme og gå. Den kan opstå, når man lykkes med en opgave, har et fedt salgsmøde eller får anerkendelse af en kollega. Arbejdsglæden er altså en emotionel tilstand – og den er vigtig at opleve i arbejdslivet. Men arbejdslysten går dybere end det. Et helt almindeligt arbejdsliv byder også på andet end disse glædesfyldte øjeblikke. Arbejdslysten handler om en dybereliggende motivation og ligger tættere op af begrebet jobtrivsel. Det handler om lysten til at være med, gøre en forskel, tage fat og bruge hoved og hænder – både på de gode og de dårlige dage.

Arbejdslysten er kortlagt ved hjælp af 7 faktorer

Men stadig kan arbejdslyst måske virke som et luftigt og abstrakt begreb. For hvad indeholder det – og er det ikke en subjektiv størrelse, om man har høj eller lav arbejdslyst?

Videncenter for God Arbejdslyst, Happiness Research Institute og Kantar Gallup satte sig i 2015 for at forsøge at kortlægge, hvad arbejdslysten består af. Det kom der God Arbejdslyst Indeks ud af, som år for år kortlægger, hvad der er vigtigt for danskernes arbejdslyst, og hvordan det står til.

På baggrund af omfattende research og datadrevne modelleringer, identificerede aktørerne bag God Arbejdslyst Indeks 7 faktorer, der på tværs af demografi, har en rigtig stor betydning for danskernes arbejdslyst.

De syv faktorer er:

  1. Mening: Oplevelsen af, at ens arbejde giver mening. Det kan være, om man gør en forskel for andre, eller om man simpelthen føler sig på rette hylde.
  2. Mestring: Følelsen af, at kunne beherske de situationer, man stilles overfor – at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med opgaverne.
  3. Ledelse: Oplevelsen af, at have en god og tillidsfuld relation til den nærmeste leder. Om lederen har gode faglige og sociale kompetencer.
  4. Kolleger: Oplevelsen af sammenhold og faglig synergi, tillid og anerkendelse i kollegagruppen.
  5. Medbestemmelse: Oplevelsen af, at have indflydelse på udførelsen af egne opgaver men også på de lidt større linjer, der har betydning for ens arbejde.
  6. Resultater: Oplevelsen af at udrette noget – opnå mål og se, at tingene rykker sig.
  7. Balance: Oplevelsen af ligevægt mellem arbejdsliv og privatliv i dagligdagen. Men det handler også om, hvorvidt der er balance mellem arbejdsopgaver, tid og krav til kvalitet.

Disse syv faktorer er en rigtig god ramme for at arbejde med trivslen enten hos sig selv, i et team eller på en hel arbejdsplads. Dels fordi de giver et fælles sprog for trivsel – og fordi vi ved, at de er vigtige komponenter i langt de flestes arbejdslyst.

Hvordan påvirker de 7 faktorer jeres team?

Faktorer som mening og mestring er de faktorer, som har den største beregnede effekt på danskernes specifikke arbejdslyst. Disse faktorer er ligeledes velbeskrevet og der findes mange konkrete værktøj og tilgange til at arbejde med området på. Andre faktorer, så som kollegaer og kollegaskab, vægtes meget højt af teammedlemmerne selv, og kan være svært at arbejde struktureret med. En af forklaringerne på dette kan være, at kollegerne i indeksets beregninger viser sig, at have meget stor betydning for den generelle livstilfredshed. Faktisk har kolleger den største direkte indflydelse på den overordnede lykke blandt de undersøgte faktorer. En forklaring kan være, at kolleger opfattes som noget, der i højere grad rækker ud over vores arbejdsliv, og har betydning for, hvordan man trives i livet generelt.

Arbejdslyst skabes sammen

Arbejdslyst er noget, der skabes i fællesskab. Nok har arbejdsgivere og ledere et særligt ansvar, men kultur og arbejdslyst skabes i samspil mellem alle aktører på en arbejdsplads. Så alle har et ansvar for at løfte med. Det er vigtigt, at alle – både medarbejdere og ledere – har mulighed for og er klædt på til at løfte den opgave. Et transparent og enkelt udgangspunkt for at arbejde med trivsel sammen på, er trivselsmålinger. Det giver et fælles sprog og ramme til at arbejde ud fra.

Demokratisering af arbejdslysten

Vi ønsker i GAIS-teamet, lidt højstemt, at demokratisere trivselsarbejdet. Alle medarbejdere skal have mulighed for selv at agere og tage ansvar. Alle teams og virksomheder skal have let adgang til redskaber til at arbejde med arbejdslysten – uanset HR-budget, størrelse og erfaring.

Derfor har vi udviklet GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score). En frit tilgængelig trivselsplatform, der kan bruges ad hoc eller strategisk, bottom-up eller top-down, for den enkelte eller for den store organisation.

Måling er ramme for dialog

En trivselsmåling gør ikke noget godt i sig selv. Men den kan være et rigtig godt udgangspunkt for dialog og handling. Man får et fælles sprog og referencepunkt at tale ud fra, og man kan sætte ind dér, hvor skoen trykker.
Jævnlige trivselsmålinger kan være en hjælp til som team at være “in tune” med, hvordan man har det sammen og som enkeltpersoner. Man har et udgangspunkt at tale ud fra og lærer hinanden bedre at kende – og kan på den måde arbejde med på hinandens arbejdslyst.
For alle har ret til, at deres trivsel bliver taget alvorligt. Men samtidig har alle også pligt til at byde ind og arbejde aktivt med på egen og andres arbejdslyst.

Hvad er Knowie? 👋

Knowie er et spil mellem kollegaer, der fungerer både i browseren på computeren eller på telefonen. Spillet foreløber over 5 dage og tager kun 5 minutter af arbejdsdagen – men udbyttet for teamets sammenhold og samarbejde er stort!

Følg vores arbejde!

Følg os på Facebook og Linkedin og kom med bag kulisserne, få information om nyeste artikler og produktnyheder.

Seneste indlæg:

Byg tillid i dit team og mærk forskellen!

Spil Knowie med dine kollegaer, og vær fælles om at sikre, at teamet kører på skinner!

Et nyhedsbrev med fokus på læring, fremfor salg