Onboarding Buddy Program – Hvorfor og Hvordan

Succesfuld onboarding af nye medarbejdere er vigtig for at undgå store udgifter i form af løn og rekruttering ved at finde en ny kandidat, for slet ikke at tale om tabt produktivitet for teamet. Selvom lederne bærer det primære ansvar for at hjælpe nye medarbejdere på...