Er networking kun for individet, eller kan det gavne hele teamet?

af | okt 12, 2021

Der er udbredt enighed om, at det at bygge netværk ‘networking’, fører til bedre job- og forretningsmuligheder, bredere og dybere viden, øget innovation – og så bliver det tilsvarende nemmere at avancere i sin karriere.

Dog sker networking oftest på individ niveau og sideløbende med ens primære arbejdsopgaver. Samtidig er det også en beskæftigelse, som kommer mere naturligt for udadvendte personer end for introverte personer.

Networking

Kan man som team arbejde systematisk med networking for at opnå teamets mål, fremfor kun at opnå personlige mål?

Det korte svar er ja. De fleste virksomheder gør det allerede i varierende grad i form af onboarding programmer, sociale aktiviteter og andre initiativer for vidensdeling.

Disse aktiviteter handler i høj grad om at bygge sociale relationer – og når det bliver talt om at bygge sociale relationer på en arbejdsplads, er der i høj grad tale om networking . Relationer skal dannes og forstærkes, for at udvikle teamet i den ønskede retning.

Men der mangler oftest noget her og det handler igen om, at bygge netværk kommer naturligt for nogle, men ikke for andre, samt hvordan man selv har det med at networke.

Hvordan kan man gøre networking til noget alle har det godt med?

Nøglen til at gøre networking til noget som ALLE i jeres team selv opsøger og sætter pris på, er ved at gøre formålet tydeligt og til en positiv oplevelse, således at alle kan købe ind og engagere sig i det.

Men det er ikke altid så lige til. Eksempelvis ved en teamdag, teambuildingaktivitet eller andre sociale arrangementer, hvor formålet netop er, at “nu skal lære hinanden at kende” på så kort tid som muligt. Her vil der altid være nogle der føler sig utilpasse eller usikre, selvom formålet står klart.

Det handler altså ikke bare om hvorvidt vi er introverte eller ekstroverte, men hvordan det at bygge netværk og formålet med det får os til at føle. Mange opfatter networking som et smagløst, og nærmest amoralsk foretagende.

Disse negative associationer til networking fremgår tydeligt af et eksperiment udført af Harvard Business Review. En gruppe ansatte i forskellige virksomheder blev bedt om at skrive om en oplevelse med enten professionel networking, hvor formålet var at professionelt avancere eller social networking, hvor formålet var at få venner. Efterfølgende undersøgte man, hvordan respondenterne ville udfylde mangelfulde ord så som W__H, SH__ER, S__P. Undersøgelsen viste, at dem der havde skrevet om networking i en professionel og individuel kontekst sammenlignet med networking i en privat og social kontekst, var mere end dobbelt så tilbøjelige til at udfylde disse ord til at blive WASH, SHOWER og SOAP. Dem der havde skrevet om networking i en social og mindre “udspekuleret” kontekst, udfyldte dem oftere med ordene WISH, SHAKER og STEP, osv.

Derfor er nøglen til at gøre networking til noget positivt for hele teamet, at fokusere på:

  1. Læring – vi kan alle lære af hinanden gennem at tale sammen og lære hinanden at kende.
  2. Fælles interesser – ved at være nysgerrige på hinanden og identificere fælles interesser, vil networking føles mere autentisk og mindre ensidigt.
  3. Alle har noget at byde ind med – Selvom du er en ny ung medarbejder eller har været på arbejdsmarkedet i lang tid, er vi alle forskellige og har forskellige baggrunde. Undervurder ikke, hvad du som ny medarbejdere kan byde ind med.
  4. Et fælles formål – hvis alle køber ind i, at vi kan lære af hinden, finde fælles interesser og har noget unikt at byde ind med, er det nemmere at gå til networking med det fælles formål at styrke hinanden og teamet som helhed.

Hvad er Knowie? 👋

Knowie er et spil mellem kollegaer, der fungerer både i browseren på computeren eller på telefonen. Spillet foreløber over 5 dage og tager kun 5 minutter af arbejdsdagen – men udbyttet for teamets sammenhold og samarbejde er stort!

Følg vores arbejde!

Følg os på Facebook og Linkedin og kom med bag kulisserne, få information om nyeste artikler og produktnyheder.

Seneste indlæg:

Byg tillid i dit team og mærk forskellen!

Spil Knowie med dine kollegaer, og vær fælles om at sikre, at teamet kører på skinner!

Et nyhedsbrev med fokus på læring, fremfor salg