Onboarding Buddy Program – Hvorfor og Hvordan

af | okt 19, 2021

Succesfuld onboarding af nye medarbejdere er vigtig for at undgå store udgifter i form af løn og rekruttering ved at finde en ny kandidat, for slet ikke at tale om tabt produktivitet for teamet.

Selvom lederne bærer det primære ansvar for at hjælpe nye medarbejdere på plads og få dem succesfuldt onboardet i teamet og virksomheden, kan en bredere indsats fra hele teamet gøre oplevelsen både mere positiv og mere produktiv.

Derfor er brugen af onboarding buddies et genialt redskab i jeres onboarding værktøjskasse.

Onboarding buddy

En onboarding buddy eller et såkaldt “buddy program” går ud på at parre nye medarbejdere med erfarne medarbejdere, som har været med virksomheden i lang tid. Forholdet mellem en buddy og en ny medarbejder er anderledes fra forholdet til en leder, mentor eller coach, da det i høj grad er en uformel relation.

Hvilken effekt har en onboarding buddy under et onboarding forløb?

Der er bred akademisk enighed om, at onboarding er essentielt og mange casestudier underbygger værdien af et onboarding program. Der er især tre områder, hvor det har ekstra stor effekt – nemlig ved at give en kontekst til en nye medarbejder, hjælpe personen med at blive produktiv, og sikre, at der opstår glæde og tilfredshed over det nye job.

Kontekst: Som ny medarbejder er kontekst både en sparsom og vigtig ressurce. Her vil en onboarding buddy hjælpe den nye medarbejder med at identificere stakeholders, hvordan organisationen er strikket sammen og belyse de kulturelle normer og uskrevne regler. Alle de ting, som ofte ikke er til at finde i virksomhedens håndbog.

Produktivitet: Den tid det tager for en ny medarbejder at blive produktiv, er et fokuspunkt for både virksomheden og medarbejderen. Virksomheden vil gerne have, at deres investering giver afkast hurtigst muligt, samtidig med at medarbejderen skal balancere sit ønske om at producere med at lære sin nye arbejdsplads og arbejdsopgaver at kende. Her viser amerikanske studier, at jo oftere medarbejderen mødes med sin onboarding buddy, jo hurtigere føler de, at de bliver produktive.

Medarbejdertilfredshed: Udover at medarbejderen hurtigere får en kontekst og bliver produktiv, viser de samme studier, at medarbejdere parret med en onboarding buddy er i gennemsnit 30% mere tilfredse med deres arbejde efter 90 dage, sammenlignet med nye medarbejdere uden en buddy.

Hvordan sikrer man, at man lykkes med sit onboarding program?

Selv om værdien af onboarding programmer er både logisk og veldokumenteret, er der mange virksomheder der ikke har implementeret det, og mange virksomheder hvor toget aldrig kommer ud fra stationen. Her kommer tre vigtige aspekter, for at et onboarding program skal lykkes!

  1. Tid: For at et buddy program skal lykkes, er det vigtigt, at kollegaen i buddy rollen, har tid til at påtage sig opgaven og hjælpe den nye medarbejder. Det er derfor afgørende, at personen enten har tid på forhånd eller får frigjort tid i en periode til opgaven.
  2. Forventningsafstemning: Det er vigtigt, at både den nye medarbejder og den allokerede buddy, er informeret om, at det er et tidsbestemt partnerskab. En buddy er mere tilbøjelig til at indgå i samarbejdet, hvis de ved, at det er tidsbegrænset.
  3. Organisationsstruktur: Studier viser, at det er vigtigt at den nye medarbejder og buddy’en har den samme leder. På den måde har begge parter en forståelse for de arbejdsopgaver og det team, som den nye medarbejder skal indgå i. En for stort afstand i deres hverdag, kan være en kilde til frustration for begge parter.

Hvad er Knowie? 👋

Knowie er et spil mellem kollegaer, der fungerer både i browseren på computeren eller på telefonen. Spillet foreløber over 5 dage og tager kun 5 minutter af arbejdsdagen – men udbyttet for teamets sammenhold og samarbejde er stort!

Følg vores arbejde!

Følg os på Facebook og Linkedin og kom med bag kulisserne, få information om nyeste artikler og produktnyheder.

Seneste indlæg:

Byg tillid i dit team og mærk forskellen!

Spil Knowie med dine kollegaer, og vær fælles om at sikre, at teamet kører på skinner!

Et nyhedsbrev med fokus på læring, fremfor salg