Sådan opbygger I tillid i det virtuelle samarbejde

af | sep 24, 2021

I et team, der ikke ser hinanden ofte fysisk, men som regel samarbejder virtuelt, kan det være udfordrende at få opbygget den nødvendige tillid, som et effektivt samarbejde kræver. Det kræver planlægning og legitimering fra ledelsen.

Tillid skabes gennem oprigtighed

Tillid skabes nemlig ofte gennem direkte personlig kontakt, der udfordes af vores teknologiske samarbejdsformer. Selvom vi alle har kameraer på de virtuelle møder, skaber teknikken en distance som udfordrer tilliden til de andre. Tillid forudsætter nemlig, at man oplever de andre som ærlige og oprigtige i deres kommunikation. Den oprigtighed er vi vant til at at aflæse gennem mikrobevægelser i øjne og ansigt. Det er næsten umuligt i det virtuelle samarbejde. Derfor skal det aktivt findes andre veje til at opnå og bevare tillid mellem medarbejderne.

Video call illustration

Vores virtuelle møder skal (også) være tillidsskabende

Det virtuelle møde har en tendens til at være langt mere effektivt end det fysiske møde. På godt og ondt. Det er herligt, at vi sparer en masse tid på transport. Det er dog knap så effektivt i sidste ende, hvis møderne kun bruges på at tale effektivt om arbejde. For at være rigtig effektive, er vi nemlig nødt til at have tillid til hinanden og der skal der også bruges tid på.

Derfor bør jeres mødekultur indeholde tid til at skabe og bevare tillid.

Tid til at have tillid

De uformelle møder er nødt til at formaliseres og afsættes tid til i det virtuelle samarbejde, hvis de formelle møder skal føre til en effektivt opgaveløsning i sidste ende.

Møder på kontoret består ofte af både de formelle møder, hvor der er indkaldt til et tidsrum på et bestemt sted og med en beskrevet agenda. Men det består også af de uformelle møder, hvor verdenssituationen og weekendens sjove historier klares, uden at det er planlagt eller nødvendigvis foregår med dem, man arbejder tættest sammen med om opgaveløsningen. Det er dette uformelle kendskab til hinanden, der overbeviser os om den andens oprigtighed og dermed skaber den nødvendige tillid, som et godt samarbejde kræver.

Planlæg det nødvendige uformelle

Når samarbejder foregår i det virtuelle rum. er vi nødt til at planlægge uformelle møder til at få de sjove historier og det uformelle kendskab til hinanden frem. Det er en ledelsesopgave at skabe mulighederne for disse møder, hvilket i høj grad handler om at legitimere og understøtte, at medarbejderne bruger tid på andet end det vi normalt opfatter som effektiv opgavesnak.

Det skal være rigtigt, at mødes for at have det sjovt.

Lederne kan gå forrest ved at planlægge uformelle seancer som virtuel fredagsbar og korte teamudfordringer som Knowie eller andre spil, der får grinet frem og øger teamets kendskab til hinanden. Det er meget lettere at have tillid til en man har grinet med og kender, end hvis samarbejdspartneren kun er et anonymt ansigt bag en skærm.

Som leder skal man understøtte denne mulighed for at skabe tillid i teamet. Betragt den som en nødvendig forudsætning for at sikre trivsel hos den enkelte og tilid og trivsel i teamet. Det skaber effektive virtuelle teams.

Læs mere om hybride teams og virtuelt samarbejde i bloggen på GodtArbejdsliv.dk

Hvad er Knowie? 👋

Knowie er et spil mellem kollegaer, der fungerer både i browseren på computeren eller på telefonen. Spillet foreløber over 5 dage og tager kun 5 minutter af arbejdsdagen – men udbyttet for teamets sammenhold og samarbejde er stort!

Følg vores arbejde!

Følg os på Facebook og Linkedin og kom med bag kulisserne, få information om nyeste artikler og produktnyheder.

Seneste indlæg:

Byg tillid i dit team og mærk forskellen!

Spil Knowie med dine kollegaer, og vær fælles om at sikre, at teamet kører på skinner!

Et nyhedsbrev med fokus på læring, fremfor salg